STEM in Sint-PaulusJe bent als ouder uiteraard op zoek naar de beste opleiding voor jouw zoon en/of dochter. De laatste jaren is het draagvlak in de maatschappij voor wetenschap en techniek enkel maar groter geworden. Dit omdat er in een hedendaags bedrijf een grote nood aan mensen met een STEM-profiel is. Daarom geeft STEM (Sciences – Technology – Engineering – Mathematics) in deze zoektocht vaak een doorslaggevende rol.

Binnen de scholengemeenschap Sint-Paulus werken we met een school overstijgend STEM-team want de term 'Together Everyone Achieves More' vinden we enorm belangrijk. Deze groep zal niet alleen de STEM-didactiek, die in alle scholen van de scholengemeenschap al aanwezig is, verder verfijnen maar zal ook voor de eerste graad gezamenlijke STEM-projecten ontwikkelen. Dit wil wellicht nog niet zeggen dat de vraag hoe onze scholen concreet met STEM bezig zijn, daarmee beantwoord is.

STEM staat voor een geïntegreerde aanpak van wetenschappen (Sciences), techniek en technologie (Technology) en wiskunde (Mathematics). De E van 'Engineering' is er voor toegepast probleemoplossend onderzoek. Als vierde component is dit meteen het cement dat de drie overige verbindt.

Binnen de scholengemeenschap is STEM een werkvorm.


Voor STEM bestaat er geen officieel leerplan, daarom zeggen wij als scholengemeenschap dat STEM geen vak of studierichting is, maar wel een werkvorm gegeven in projecten. Deze vakoverschrijdende projecten vragen in de loop der jaren een steeds grotere zelfstandigheid van de leerlingen. Typisch voor deze STEM-didactiek is de integratie van verschillende vakken en de onderzoekende aanpak die de motivatie van de leerlingen verhoogt.Bij een uit het leven gegrepen situatie wijst de leraar-coach de leerling de weg om vakkennis op een creatieve manier in te zetten en zo tot een verklaring of oplossing te komen. De leerkracht-coach stimuleert daarbij de leerling om het leerproces in eigen handen te nemen.

Enkele voorbeelden van Projecten @scholengemeenschap Sint-Paulus:


  • CSI


Diefstal op school! De spaarpot voor de nieuwe 3D-printer werd gestolen!

Net zoals in CSI (= Crime Scene Investigation) kunnen we de dief enkel vatten als we wetenschappelijk te werk gaan.

Welke sporen liet de dief na? De dader liet een glas staan waarvan hij gedronken had,

hij liet ook een briefje achter waarop geschreven werd met een zwarte stift, vingerafdrukken, bloedsporen, vezels en haren. We ontwerpen ook zelf het cijferslot van een kluis.

  • Project ISS


 Voor dit project vertrekken we vanuit het krantenartikel 'ISS verwelkomt nieuwe astronauten'.  Dit is het startpunt om de leerlingen te doen nadenken over het leven in een ruimtestation. Aan de hand van een aantal mogelijke problemen worden de leerlingen uitgedaagd om oplossingen te bedenken.

  • STE(A)M-project ‘BIJEN’


 De leerlingen van 1A gaven bij het begin van het schooljaar de aftrap voor hun allereerste STEM-project. Tijdens het project is het de bedoeling dat ze volledig zelfstandig en in groep samen-werken rond een wetenschappelijk onderwerp. Er werd gekozen te werken rond het thema ‘bijen’. Deze dierensoort heeft het jammer genoeg hard te verduren. 


Het wiskundig-wetenschappelijk deel, zoals het bestuderen en tekenen van bijen, het tekenen van regelmatige zeshoeken met passer en het opzoeken van informatie werd tijdens de lessen ‘onderzoekend leren’ gerealiseerd. Het ontwerpen en maken van een heus bijenhotel kwam dan weer aan bod tijdens de lessen techniek. Nadien werd gevraagd om alle opgedane kennis te verwerken in een creatief ontwerp dat aansluit bij het thema bijen. Door het toevoegen van deze “Arts”-component werd het STEM-project een STEAM-project.

  • App 'Schildershulp'


De directeur zou graag enkele klaslokalen in de school laten herschilderen door de leerkrachten.

Natuurlijk moeten we eerst weten hoeveel verf en afplaktape we nodig hebben per lokaal en hoeveel dit allemaal zou kosten. Omdat er op school heel wat verschillende lokalen zijn, zouden wij graag gebruik maken van een hulpmiddel zodat we sneller weten hoeveel verf en afplaktape we nodig zullen hebben. Met deze vraagstelling moeten de leerlingen op pad om een app te maken zodat alles op een supereenvoudige manier met een smartphone te berekenen is.

  • Afvalbeheer


In dit project nemen de leerlingen de volgende vraag onder de loep: Hoe kunnen we de afvalstromen op school verbeteren? Met behulp van Lego MindStorm robots leren de leerlingen hoe ze het transport van het afval kunnen automatiseren. Via dit project leren de leerlingen niet enkel technische vaardigheden, maar staan ze ook stil bij de hoeveelheden afval die er gemaakt worden binnen een secundaire school.

STEM in de regio:

Naast de scholengemeenschap zijn er nog veel verenigingen bezig met STEM in de regio. Hieronder een aantal links.


http://www.techniekclub-waregem.be/

http://www.wetenschapsinformatienetwerk.be/activiteiten


http://onderwijs.vlaanderen.be/node/4263

© 2019 Sint-Paulus school

Helpdesk Sint-Paulus

Versie voor Windows

Download AnyDesk

Versie voor Mac

CONTACTGEGEVENS

 

Coördinerend directeur

Jean-Marie Noreillie

Vijfseweg 2

8790 Waregem