Privacy

INFORMATIEVEILIGHEIDS- EN PRIVACYBELEID

Vanuit onze visie en de bekommernis om de dagelijkse zorg voor kind(eren) hechten alle campussen van de Scholengemeenschap Sint-Paulus veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hiervoor hebben we een beleidsplan opgesteld dat u hieronder kan raadplegen. We verzamelen en verwerken deze gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met aandacht voor het beschermen van de persoonlijke levenssfeer. We streven continu naar verbetering om een veilige informatieomgeving te creëren en persoonsgegevens te beschermen conform de Europese Algemene Verordening voor Gegevensbescherming.

In het bijzonder willen we de gegevens beschermen tegen verlies, lekken (gegevens in verkeerde handen), foutieve gegevens, onterecht inkijken.

 

© 2019 Sint-Paulus school

Helpdesk Sint-Paulus

Versie voor Windows

Download AnyDesk

Versie voor Mac

CONTACTGEGEVENS

 

Coördinerend directeur

Jean-Marie Noreillie

Vijfseweg 2

8790 Waregem