Centrum voor leerlingenbegeleiding

In samenwerking met de school en de ouders wil het CLB bijdragen tot de optimale persoonlijke en sociale ontplooiing van de leerlingen. De CLB-begeleiders volgen de leerling via klassenraden, houden contact met leerkrachten en directie, verstrekken informatie over onderwijsrichtingen en verlenen advies en hulp bij vragen over studiekeuze, studiemethode, faalangst, gezondheid, leer- en opvoedingsmogelijkheden. Als leerlingen thuis of op school problemen hebben, willen de CLB-beg‚Äčeleiders, in overleg met de betrokkenen, oplossingen en uitwegen helpen zoeken. Het CLB verwijst, indien nodig, naar andere gespecialiseerde hulpdiensten. Zowel de ouders als de leerlingen kunnen de CLB-medewerkers consulteren in het centrum zelf of tijden de oudercontacten in de school.


Contactgegevens:

VCLB Weimeersen
Zuiderlaan 42
8790 Waregem
056/602393
http://www.vclbweimeersen.be